Disclaimer


La Maison Noire is een handelsnaam van NUT B.V.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van NUT B.V.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NUT B.V.

Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door NUT B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en onjuist is.

 De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en aangepast. NUT B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 Hoewel NUT B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is NUT niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van NUT B.V.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van NUT B.V. Hoewel NUT B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door NUT B.V. worden onderhouden, wordt afgewezen.

 NUT B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van NUT B.V. Hoewel NUT B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door NUT B.V. worden onderhouden, wordt afgewezen.

 NUT B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


English

La Maison Noire is a trademark of NUT B.V.

Disclaimer
The information on this website is compiled with care, however the accuracy and completeness cannot be guaranteed. 
Please request a tailor-made quotation to ensure the best offer.

Copyright
The content on this website, a.o. including text, photographs, illustrations, graphic material, (trade) names, logos, and service marks, are owned or licensed by NUT B.V. and are protected by copyright, trademark and / or other intellectual property rights. The aforementioned rights are by no means transferable to (legal) persons who access this site.

The content of this website may only be used for non-commercial, private purposes. The user of the site is not permitted to reproduce, send, distribute, disseminate  or make information available to third parties (paid or not) without the explicit written permission of NUT B.V.